top of page

Mine bøger

Terrierhvalpen
 

Da vi udgav "Cairnbogen" opfordrede både Dyreetisk Råd og TerrierNyt os til at udgive et generelt "kørekort" til kommende terrierejere. Den kendte ekspert i terrieradfærd Jeanette Clausen har derfor skrevet en bog, der giver de bedste forudsætninger for at få etableret et godt og kærligt forhold til din terrier.

Cairnbogen

 

Ejsensøs Forlag har med "Cairnbogen" fortsat den udgivelseslinje, der blev grundlagt med "Skottebogen" og "Westiebogen". Ligesom disse bøger er "Cairnbogen" skrevet af en forfatter, der er specialist inden for racen.atteren samtidig med sit kendskab til cairnen også er ekspert i specielt terrieradfærd.

Cairnbogen
                                                    
Forord af Peter Sandøe                                                           

 

At anskaffe sig en hund er en stor beslutning. I mange tilfælde ender beslutningen med at være til stor glæde for både mennesker og dyr. Hundens ejere får beriget deres hverdag i samværet med en charmerende og hengiven medskabning. Og hunden får lov til at leve livet som medlem af en flok, hvor den har sin faste plads i hierarkiet under kloge ledere, som formår at sikre gode og trygge rammer samt masser af udfordringer og udfoldelsesmuligheder.

 

I en del tilfælde ender beslutningen desværre med at skabe frustrationer og sorger. Besværet med at passe og pleje hunden er måske langt større, end ejeren havde forventet. Det viser sig måske, at hunden ikke vil som ejeren vil, og det forventede positive samvær med hunden ender som en frustreret kamp mod hundens lyster og tilbøjeligheder. For eksempel kan man ikke gå tur med hunden, uden den trækker. Hunden gør og larmer i utide. Den vandaliserer ens have. Og den bider ting i stykker og sviner indendørs. Værst af alt, ender den nogle gange med at knurre af, snappe efter eller bide ejeren eller dennes børn.

 

De nævnte sorger og frustrationer skyldes næsten altid forkerte forventninger og manglende hundeforstand hos ejeren. Ejeren kan have valgt en hunderace, som passer dårligt til den tilværelse, den skal indgå i. Nogle gange sker det for eksempel, at mennesker anskaffer sig en hund med stærke jagthundeinstinkter - i den tro, at de får en stille og rolig villahund. Der kan også bare være tale om, at ejeren slet ikke har gjort sig klart, hvor stort et arbejde der er forbundet med at holde hund, og hvor bundet man bliver. Ejeren kan også, og det er nok det mest almindelige, være dårligt rustet til at opfylde sin rolle som overhund, forbillede og kammerat for den hundehvalp, som kommer ind i hjemmet.

 

Det er synd, når det går mindre godt eller ligefrem galt mellem ejer og hund. Det er selvfølgelig synd for det menneske, som får et nederlag eller i det mindste oplever at fungere dårligt som hundeejer. Men det er ikke mindst synd for hunden, som er totalt udleveret til sin ejer. Og når det går rigtig galt, så er taberen jo altid hunden, som ender med at blive aflivet.

 

For at forebygge den slags er der brug for bøger som Jeanette Clausens cairnbog. Bogen er rettet til enhver, som overvejer at anskaffe sig en cairn terrier. Den begynder det helt rigtige sted, nemlig med at pege på alle de udfordringer og problemer, som man må se i øjnene, inden man anskaffer sig den lille, men meget robuste, energiske og temperamentsfulde hund. Der bliver ikke gjort noget forsøg på at idyllisere og tegne positive billeder. Tværtimod bliver der gjort opmærksom på krav, besvær og bindinger. Lyder det uoverkommeligt, så skal man ikke have en cairn terrier og sikkert slet ikke have en hund i det hele taget.

 

Dernæst indeholder bogen en rigdom af viden og kunnen i forbindelse med det at holde hund. Der er alle de praktiske oplysninger, man som hundeejer har brug for. Men fokus er et andet sted end i traditionelle hundebøger, nemlig på hundens psyke. Selvfølgelig skal man høre om ormekure, hundefoder med videre, men det drejer sig først og fremmest om at forstå hunden og forstå ens egen rolle i forhold til hunden. Her bidrager Jeanette Clausen med masser af god hundeforstand, og med masser af indsigt i temperament og psykiske egenskaber hos carin terrieren. Som en, der har levet sammen med 6 cairn terriere gennem 18 år, kan jeg nikke genkendende til alt, hvad der fortælles. Jeg kan samtidig lære en masse om, hvad det er, jeg har set og oplevet med hundene i huset – og ikke mindst om hvad jeg kunne have gjort bedre i mine forsøg på at få hundene til at gøre, som jeg ville.

 

Det Dyreetiske Råd, som jeg har æren af at være formand for, har udtalt, at der altid bør følge en brugsanvisning med, når man sælger dyr til mennesker, som ikke er professionelle dyreholdere. Ofte er problemet dog at få fremskaffet gode og forståelige brugsanvisninger. Det gælder ikke længere, når dyret er en cairn terrier. Det er mit håb, at terrierklubben, dyrlæger og andre, som rådgiver kommende hundeejere, vil gøre opmærksom på denne bog. Det bør være en selvfølge, at kenneler, som sælger cairn terriere, vil lægge Jeannette Clausens bog – eller i det mindste en reklame for den - i den pakke med brochurer og papirer, som følger med hvalpen hjem.

 

Jeg er sikker på, at denne bog vil bidrage til at berige tilværelsen for kommende cairnejere og ikke mindst for deres hunde.

 

Store Heddinge den 14. november 2004                                                                   Peter Sandøe

**************************
bottom of page